Welkom op de website van Onderwijskrant !

Artikels tot 2006

Hier tref je alle artikels aan die in Onderwijskrant nrs 133 t.e.m. 144 zijn verschenen. De edities vanaf nr 140 kun je integraal downloaden via Artikels vanaf 2007. De meest recente nummers van Onderwijskrant kan je alleen via de papieren versie verkrijgen: zie abonnement.

Klik op een titel om een tekst te lezen en/of te downloaden. De titels tref je aan binnen alfabetisch geordend thema’s. Sommige titels staan onder verschillende thema’s vermeld. Wil bij verspreiding van Onderwijskrantbijdragen voor beperkt gebruik de herkomst en het adres van Onderwijskrant vermelden: Onderwijskrant vzw, 3130 Betekom.

ALLOCHTONE LEERLINGEN EN NT2
Problemen van allochtone leerlingen: aanpakken i.p.v. doordrammen Nr. 143 Blz. 2 - 4
Wollige en ontoereikende voorrangs- & zorgverbredingsprojecten in ontscholingsklimaat én nefaste rol universitaire GOK-Steunpunten Nr. 143 Blz. 5 - 12
Effectieve allochtone scholen werken schoolser: leerkrachtgestuurd onderwijs, voorrang basisvaardigheden, structuur en orde Nr. 143 Blz. 13 - 17
Taal-, leer- en integratieproblemen volgens Nederlandse rapporten en migratie-experts Nr. 143 Blz. 18 - 22
GOK-ideologen bemoeilijken intense taalstimulering en instructie en dwepen met meertalig onderwijs, _topschool, ontscholing... Nr. 143 Blz. 23 - 33
Sombere Nicaise & Hirtt staren zich blind op egalitaire mythes en zijn blind voor specifieke problemen allochtone leerlingen Nr. 143 Blz. 34 - 38
PISA-rapport en rapport eurocommissaris Frattini bevestigen vooral dat landen als Canada 'slimmere' migranten aantrekken Nr. 143 Blz. 39 - 46
Halfslachtige KBS-studie van Jacobs en Rea over lot migrantenleerlingen Nr. 143 Blz. 47 - 51
Allochtone leerlingen krijgen NIET minder onderwijskansen dan elders. Schleicher & Vandenbroucke manipuleren PISA en vergelijken appels en peren Nr. 138 Blz. 2 - 11
Te weinig taalstimulatie voor allochtone leerlingen: overheid en GOK-steunpunten zijn mede verantwoordelijk Nr. 138 Blz. 12 - 18
CONSTRUCTIVISME
Themanummer Nr. 113 Blz. 1 - 47
DIRECTE INSTRUCTIE
Directe en activerende instructie: visie van Algemeen Pedagogisch Centrum (Amsterdam) Nr. 134 Blz. 39 - 40
ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS
30 jaar EGO: globale balans. Intocht of terugtocht? Klaspraktijk taaier dan fantasierijke EGO-ideologie Nr. 139 Blz. 3 - 8
CEGO wil secundair onderwijs veroveren: ontscholen Nr. 139 Blz. 8 - 13
Cultuuroverdracht en ervaringsverruimend leren versus ontscholings- en ontplooiingsmodel van EGO Nr. 139 Blz. 14 - 22
Betrokkenheid op culturele verwachtingen en wijde wereld versus leren vanuit ego-gerichte betrokkenheid en verlangens Nr. 139 Blz. 23 - 28
Veelzijdig en leerkrachtgestuurd kleuteronderwijs versus EGKO-leerkrachten en vrij initiatief Nr. 139 Blz. 28 - 32
Klassikaal en degelijk lager onderwijs heeft EGO-orkaan goed doorstaan Nr. 139 Blz. 33 - 38
Zorgverbreding & achterstandsdidactiek haaks op EGO. Steunpunt-visie: bedreiging voor zorgverbreding en GOK Nr. 139 Blz. 39 - 47
GELIJKE ONDERWIJSKANSEN (GOK)
Volksverheffing en onderwijskansen versus dom-houden: visie van Karsten, Finkielkraut en Zwagerman Nr. 142 Blz. 11
Evidence based practice en GOK haaks op ontplooiing: pleidooi voor leerkrachtgestuurd onderwijs & niveaubewaking Nr. 142 Blz. 12 - 16
HNL - HET NIEUWE LEREN
Prof. Paul Kirschner maakt brandhout van hypes op studiedag Associatie Leuven Nr. 144 Blz. 15 - 19
Prof. Filip Dochy: 'Leren is niet langer concentreren, maar multitasken' Nr. 144 Blz. 20
'Het Nieuwe Leren' in 'De Bedrijvige School' Nr. 136 Blz. 2 - 3
Learn-it-yourself in do-it-self school Nr. 136 Blz. 4 - 19
Onderwijsverzorgers zorgen voor eigen HNL-winkel:
de druk van KPC, APS, SLO…
Nr. 136 Blz. 20 - 26
HNL-schoolexperimenten in secundair - en basisonderwijs, én eerste evaluatie van Slash21 Nr. 136 Blz. 27 - 33
'Nieuwe leren'-pleidooien van onderwijskundigen:
L. Stevens, N. Lagerweij, R. Martens & HNL-lectoren
Nr. 136 Blz. 34 - 39
Onderwijswetenschappelijke kritiek op 'Het Nieuwe Leren' en op de (socio)constructivistische grondslag Nr. 136 Blz. 40 - 47
Het nieuwe leren in historisch perspectief:
ontscholingsbewegingen van Tolstoj (1850) tot 'Het Nieuwe Leren'
Nr. 136 Blz. 51 - 55
Individuele zelfrealisatie & zelfsturing: gevaarlijke mythe (Hedwig Aerts en Gentse Artevelde-lectoren) Nr. 134 Blz. 41 - 42
Interview met professor Jacques Carpay. Over het ‘Nieuwe Leren’ en het constructivisme, monsieur Lopez in ‘ętre et avoir’… Nr. 133 Blz. 18 - 22
Mislukking van ‘nieuwe leren’ op EFA-lerarenopleiding en malaise op hogeschool INHOLLAND Nr. 133 Blz. 45 - 50
HOGER ONDERWIJS
Economie-docent Thierry Debels laakt 'nieuwe leren' in hoger onderwijs Nr. 144 Blz. 37
Prof. Frank Thevissen: iedereen gediplomeerd in hoger onderwijs!? Nr. 144 Blz. 44 - 46
Accreditatie en niveaubewaking: een aanfluiting Nr. 144 Blz. 46
Hoger onderwijs afstemmen op tso- en bso-student!? Nr. 144 Blz. 49
Malaise en anomie in hoger onderwijs. Bolognees doorhollingsbeleid gewikt en gewogen - deel 2 Nr. 135 Blz. 45 - 54
ICT
Robert Cailliau - ontwikkelaar www - over ICT-gebruik in de klas Nr. 137 Blz. 24 - 25
IEDERWIJS
IederWijs-privéscholen en Gentse Sudbury school:
een nieuw fundamentalisme?
Nr. 136 Blz. 48 - 50
INCLUSIE
Radicale inclusie = apartheid binnen de klas: O-ZON-petitie Nr. 141 Blz. 2 - 3
Geen leerzorg, maar radicale inclusie & omwenteling Nr. 141 Blz. 4 - 14
INSPECTIE, BEGELEIDING EN MINISTERIE
Kopstukken DVO, inspectie & begeleiding reageren op O-ZON-debat met pleidooien pro (verdere) ontscholing Nr. 144 Blz. 21 - 23
Ontscholingsdiscours van DVO-directeur Standaert bevestigt kritiek op DVO en ontscholing Nr. 144 Blz. 24 - 30
Coördinerend inspectrice Els Vermeire pleit voor ontscholing, communicatieve taalaanpak & staatspedagogiek Nr. 144 Blz. 31 - 34
De bedenkelijke rol van inspectie, media & KLASSE Nr. 142 Blz. 33 - 36
Kritiek op KLASSE in O-ZON-mails Nr. 142 Blz. 36
INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK
Allochtone leerlingen krijgen NIET minder onderwijskansen dan elders. Schleicher & Vandenbroucke manipuleren PISA en vergelijken appels en peren Nr. 138 Blz. 2 - 11
Leerrijke publicaties over malaise in het Franse en Zwitserse onderwijs Nr. 137 Blz. 41 - 55
PISA-congres in Helsinki over Fins schoolsucces Nr. 135 Blz. 10 - 13
(JAAR-)KLAS EN EFFECTIEVE INSTRUCTIE
Jaarklassen, jaarklascurricula en activerende instructie: onderschat emancipatorisch hervormingsproject Nr. 134 Blz. 9 - 23
Marokkaans klassikaal onderwijs & heimwee naar het “klassieke leren” Nr. 134 Blz. 24
Klassikaal systeem en kennisoverdracht: evidente copernicaanse hervorming die lang op zich liet wachten Nr. 134 Blz. 25 - 30
Effectiviteit van jaarklassensysteem en directe instructie Nr. 134 Blz. 31 - 35
LEESONDERWIJS
Leessprong & Directe SysteemMethode (DSM): Wat vindt de leerkracht ervan? Nr. 135 Blz. 34 - 37
LEREN LEREN
Aanleren van algemene (meta)cognitieve vaardigheden: vraagtekens bij deze vorm van ‘leren leren’ Nr. 134 Blz. 38
MEESTERSCHAP
Duitse pedagoog Winfried Böhm over opvoeding: 'Vrije & solidaire persoon moet centraal staan' Nr. 144 Blz. 50 - 51
Van Oostrum: leerkrachten bezield door hun vak Nr. 142 Blz. 38
George Steiner over: het ‘meesterschap’ van de meester Nr. 134 Blz. 4 - 8
NIEUWE SCHOOLBEWEGING
Hallo Dalton… een bezoek aan de Starter Nr. 135 Blz. 41 - 44
ONDER DE LEESLAMP
Coachen van een klas en Van Dale Nr. 141 Blz. 46 - 47
Vraaggestuurd leren versus vragen oproepen Nr. 138 Blz. 47
Kritiek op kinderrechtencommissaris Nr. 138 Blz. 47
Van Dale springlevend Nr. 135 Blz. 55
Educatief Bordspel Nr. 135 Blz. 55
ONDERWIJSBELEID EN KRITIEK
O-ZON-manifest: 10 actiepunten voor 'herscholing' van het onderwijs, herwaardering van Vlaamse traditie en vernieuwing in continuďteit Nr. 141 Blz. 15 - 20
Daling niveau spelling en rekenen = taboe-onderwerp: CLB-klokkenluider Deloof teruggefloten Nr. 141 Blz. 21
O-ZON-activiteiten & -effecten en O-ZON-nieuws Nr. 141 Blz. 22 - 25
Tendentieuze voorstelling van O-ZON-persconferentie in 'Lopende Zaken' in functie van repliek Laevers. Nederlandse kranten publiceren correct verslag Nr. 141 Blz. 26 - 28
Leerpsychologen pleiten voor meer leiding bij leerprocessen en tegen modieuze zelfstudie en zelfsturing - ook in hoger onderwijs. Veel bijval op leerpsychologsich AERA-congres 2006 Nr. 141 Blz. 29 - 37
Ad Verbrugge - voorzitter Beter Onderwijs Nederland - over onderwijs in Nederland, BON-strategie & Vlaanderen Nr. 141 Blz. 38 - 41
Berichten over ontscholing & ontwrichting in Nederland Nr. 141 Blz. 42 - 45
O-ZON-witboek. 'Meester, het mag weer!' Nr. 140 Blz. 2 - 87
In gesprek met minister Frank Vandenbroucke Nr. 137 Blz. 2 - 23
Leerrijke publicaties over malaise in het Franse en Zwitserse onderwijs Nr. 137 Blz. 41 - 55
Masochistische septemberverklaringen over sociale discriminatie & pleidooien voor terugkeer naar jaren vijftig en voor grootschaligheid Nr. 135 Blz. 2 - 9
ONTSCHOLING
Filosofie-docent Raf Debaene over leerlinggestuurde ideologie en ontscholing Nr. 144 Blz. 35 - 37
Jan Saveyn: Kennis of vaardigheden? Nr. 144 Blz. 38 - 43
Leerkracht secundair onderwijs: gelijkheidsmythe en nivellering Nr. 144 Blz. 47 - 48
20 pleidooien voor cultureel leren en 'modern' O-ZON-onderwijs Nr. 142 Blz. 2 - 6
Standpunt van COC in O-ZON-debat Nr. 142 Blz. 7 - 10
Kennis maakt vrij: aandacht voor werkelijkheid en waarheid Nr. 142 Blz. 24 - 27
Vertrouwen in autoriteit van docent bevrijdt student Nr. 142 Blz. 28
Zelfsturing en zelfrealisatie: eerder anti- dan post-modern Nr. 142 Blz. 29 - 32
Bedrijfsleven wil breed gevormde leerlingen Nr. 142 Blz. 37 - 38
Basiseducatie wiskunde & ontscholing ŕ la Paulo Freire. Commentaar van J. Nelissen en R. Feys op proefschrift van M. Van Groenestijn Nr. 138 Blz. 45 - 46
Ivan Illich: boegbeeld van ontscholing in 1970 & 2000. Ontscholing leidt tot ontschoolde leerlingen die weinig competent zijn Nr. 138 Blz. 27 - 44
Achtergronden van ontscholing & aantasting van kennisoverdracht en belang van taakgerichte reflectie en basiskennis in de opleiding Nr. 134 Blz. 43 - 51
Opvoeden en onderwijzen met zachte hand versus knuffelpedagogie, en zelfontplooiing. Pleidooien van professoren, leerkrachten en journalisten Nr. 133 Blz. 51 - 55
PROEFTUINEN
Proeftuinen van (H)Eden en Verleden: Frank haalt belegen en controversieel beleidsrecept uit ministeriële kast Nr. 133 Blz. 3 - 11
REKENONDERWIJS
Basiseducatie wiskunde & ontscholing ŕ la Paulo Freire. Commentaar van J. Nelissen en R. Feys op proefschrift van M. Van Groenestijn Nr. 138 Blz. 45 - 46
SCHOOLSTRUCTUUR
_topschoolideaal: gelijke lesstof voor leerlingen van alle niveaus. Verkeerde g(G)ok volgens minister Van der Hoeven & leerkrachten secundair onderwijs Nr. 133 Blz. 12 - 17
SPELLING
Spellinghervorming en spellingchaos Nr. 138 Blz. 26
STUDIEHUIS
Eerherstel voor de docent. Wederopbouw na het drama Studiehuis Nr. 134 Blz. 36 - 37
TAALONDERWIJS
Taalpeilonderzoek 2007: taalleraars, leerlingen en burgers wijzen op knelpunten in 'officiële' taalvisie, eindtermen en leerplannen Nr. 144 Blz. 9 - 14
Degelijk en veelzijdig (taal)onderwijs: kennis, vaardigheden, attitudes en... redelijkheid Nr. 142 Blz. 16 - 23
Pedagogisch coördinator VVKBaO wijt polemiek over taalonderwijs aan invloed van NT2- Leuven Nr. 142 Blz. 39
(Taal)onderwijs waarvan ik wel eens droom Nr. 142 Blz. 40 - 50
Leerkrachten S.O. bekritiseren nieuwe taalaanpakken. COC-lerarenbond neemt deel aan debat over taalonderwijs Nr. 138 Blz. 19 - 20
Taalonderwijs Nederlands & methodestrijd Nr. 137 Blz. 26 - 40
Taaldossier Okrant voor O-ZON download
Taalonderwijs: identiteitscrisis. Reacties op deel 1, actualiteit, taalplan van Vdb en vervolgbijdragen Nr. 135 Blz. 14 - 19
Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 2. Controverse rond leervak Frans & communicatieve aanpak Nr. 135 Blz. 20 - 27
Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 3: samenvatting van historisch overzicht van prof. Wilfried Decoo Nr. 135 Blz. 28 - 33
Een pleidooi voor taalvaardigheidsonderwijs Nr. 135 Blz. 38 - 40
Identiteitscrisis moedertaalonderwijs & NT2: eenzijdige visies en methodestrijd haaks op pleidooien voor veelzijdig & effectief taalonderwijs met behoud van ‘oude waarden’ Nr. 133 Blz. 23 - 44
VREEMDE TALEN
Taalonderwijs Frans & methodestrijd: vervolg. Professoren en leerkrachten bekritiseren eindtermen en eenzijdige communicatieve aanpak. Inspecteur Ros beschuldigt hen van contrareformatie Nr. 138 Blz. 21 - 25
Taalonderwijs: identiteitscrisis. Reacties op deel 1, actualiteit, taalplan van Vdb en vervolgbijdragen Nr. 135 Blz. 14 - 19
Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 2. Controverse rond leervak Frans & communicatieve aanpak Nr. 135 Blz. 20 - 27
Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 3: samenvatting van historisch overzicht van prof. Wilfried Decoo Nr. 135 Blz. 28 - 33