Welkom op de website van Onderwijskrant !

Welkom

Onderwijskrant is een tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt. Het brengt beschrijvingen van - en kritische reflecties op onderwijs en onderwijsbeleid. Bepaalde bijdragen zijn doorwrochte werkstukken, andere geven opvattingen en ervaringen weer.

Via deze website wil Onderwijskrant:

  • bijdragen en ideeën van de redactieleden en van anderen breder verspreiden;
  • teksten via downloads verpreiden: downloads van artikels tot 2006 en downloads van artikels vanaf 2007 (Zoek je een specifiek thema dan noteer je in de zoekmachine van je browser ALTIJD eerst 'Onderwijskrant' gevolgd door de zoekterm van dat thema, bijvoorbeeld: "Onderwijskrant inclusie" als je artikels over 'inclusie' wil consulteren);
  • vlugger op de actualiteit inspelen en ook acties van Onderwijskrant en van andere organisaties aankondigen en promoten (zie nieuws en links);
  • via contact de interactie van de geïnteresseerde lezers met de redactie bevorderen. Ook suggesties voor bijdragen zijn welkom. Zo kan de stem van de leerkrachten, directies en schoolbesturen beter beluisterd worden.

Je kan Onderwijskrant steunen door een abonnement te nemen of een bedrag te storten als steun voor de werking van Onderwijskrant en van de website.